Terug naar het werk: carpoolen?

Dit bericht is geplaatst op 08-03-2022

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u eigenlijk een onbelaste reiskostenvergoeding geven als werknemers met elkaar meerijden naar het werk? En wanneer is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’?

Als de werkgever het vervoer organiseert en ter beschikking stelt aan werknemers is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’. Als werknemers carpoolen in opdracht van de werkgever kan dit ook vervoer vanwege de werkgever zijn.

Carpoolen op initiatief van de werkgever
De werkgever kan met de bestuurder afspreken dat hij met de eigen auto collega’s moet ophalen voor woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen. De werkgever mag de bestuurder een onbelaste reiskostenvergoeding geven voor de totale afstand van maximaal € 0,19 per kilometer. Dit is inclusief de omrijkilometers.

Wil de werkgever meer vergoeden dan € 0,19 dan is het meerdere loon voor de werknemer. Hij kan dit aanwijzen als eindheffingsloon. Voor het bedrag boven € 0,19 per kilometer geldt geen gerichte vrijstelling. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte.
De werknemers die meerijden komen niet in aanmerking voor een onbelaste kilometervergoeding. Voor hen is sprake van vervoer vanwege de werkgever.

Carpoolen op basis van afspraken tussen werknemers onderling
Werknemers kunnen zelf het initiatief nemen om te carpoolen. Zij spreken dit onderling af, zonder dat de werkgever hier opdracht voor geeft. Dan kan de werkgever zowel aan de bestuurder als aan de meerijder(s) een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van maximaal € 0,19 per kilometer.

In dat geval mag de werkgever geen onbelaste vergoeding geven voor eventuele omrijkilometers, omdat de omrijkilometers dan een privékarakter hebben.

Als de meerijders op grond van een onderlinge afspraak (een deel van) hun vergoeding aan de bestuurder geven heeft dat geen fiscale gevolgen. Er is geen sprake van vervoer vanwege de werkgever, omdat de werknemers zelf bepalen of zij carpoolen, wie bestuurder is en wie meerijdt.

Carpoolen met de auto van de zaak
Een werknemer die met een auto van de zaak zakelijke kilometers rijdt, heeft geen recht op een onbelaste kilometervergoeding. De werkgever stelt het vervoer ter beschikking aan de werknemer. Er is dan sprake van vervoer vanwege de werkgever.

Als deze werknemer besluit om andere collega’s te laten meerijden, komen zijn collega’s in aanmerking voor de onbelaste kilometervergoeding. De werknemers hebben geen recht op deze vergoeding als de werkgever de opdracht geeft om mee te rijden; dan is ook voor hen sprake van vervoer vanwege de werkgever.

Als de meerijders een vergoeding geven aan de bestuurder heeft dit geen fiscale gevolgen, omdat zij dit onderling regelen. De werkgever heeft hier geen invloed op.

Tip: De werkgever kan het carpoolen wel stimuleren. Zolang de werkgever geen carpoolverplichting oplegt, is geen sprake van vervoer vanwege de werkgever. Van zo’n verplichting in de volgende situaties geen sprake:

  • De werkgever geeft aan op welke arbeidsplaats de werknemers worden verwacht.
  • De werkgever geeft toestemming aan werknemers om onder collega’s belangstelling voor carpoolen te peilen in bijvoorbeeld de kantine of via intranet.
  • Carpoolers ontvangen een hogere kilometervergoeding (maximaal € 0,19 onbelast) dan de niet-carpoolers.
  • Carpoolers moeten aan de werkgever kenbaar maken dat zij carpoolen en met wie.

Relevante berichten

Sanering bedrijf en Belastingdienst

Sanering bedrijf en Belastingdienst

Lees bericht
Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Lees bericht
Rechtsherstel box 3-heffing

Rechtsherstel box 3-heffing

Lees bericht

Pro-actief

Als deskundig partner zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meest recente regelgeving. Vanuit die actuele kennis adviseren we onze klanten graag pro-actief.

Persoonlijk

Wij geloven in een persoonlijke benadering, bereikbaarheid en betrokkenheid. De cijfers zijn pas het begin, waardevol advies komt hierna. Zie ons als partner in uw eigen onderneming waarmee u kunt sparren.

Digitaal

Wij bieden u diverse digitale en/of geautomatiseerde oplossingen om het u als ondernemer makkelijker te maken. Ons team bestaat voornamelijk uit jonge gedreven professionals die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in deze snel veranderende digitale wereld.


Meer over ons? Lees hier meer