Sanering bedrijf en Belastingdienst

Dit bericht is geplaatst op 18-08-2022

De coronacrisis heeft aanzienlijke en uitzonderlijke gevolgen gehad voor Nederlandse ondernemers. De Belastingdienst voert daarom een ruimhartig uitstelbeleid. Bovendien zal de Belastingdienst in minnelijke saneringsakkoorden tijdelijk genoegen nemen met een lager uitkeringspercentage. Hiermee wordt de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden bevorderd.

Tijdelijke tegemoetkoming nasleep coronacrisis
De Belastingdienst neemt in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 in minnelijke saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage.

Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die in de eerste plaats is bedoeld om in de kern gezonde ondernemingen met een problematische schuldenlast extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis. Daarnaast wil het kabinet voorkomen dat in de kern gezonde ondernemingen die steun hebben genoten, nu alsnog failliet gaan, waardoor de verleende steun in feite verloren zou gaan.

De Belastingdienst neemt tijdelijk genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als hetgeen aan concurrente crediteuren op hun vordering wordt aangeboden in minnelijke saneringstrajecten. Dit vergroot de overlevingskansen van in de kern gezonde ondernemingen en biedt de ondernemer perspectief. Het tijdelijke karakter van de maatregel brengt de directe relatie met de coronacrisis tot uitdrukking. De maatregel is alleen van toepassing op minnelijke saneringstrajecten waarbij de onderneming wordt voortgezet. 

De maatregel is ook van toepassing in situaties waarin de ontvanger al had ingestemd met een akkoord, maar het akkoord desondanks toch aan de rechtbank wordt voorgelegd met het verzoek het akkoord aan de gezamenlijke schuldeisers op te leggen, respectievelijk het akkoord te homologeren.

NOW- en TVL-schulden
NOW- en TVL-terugvorderingen komen voort uit de gehanteerde voorschotsystematiek die noodzakelijk was om ondernemers snel van steun te voorzien ten tijde van de coronapandemie. Deze terugvorderingen zijn voor ondernemers daarom lang niet altijd te voorkomen of het gevolg van verwijtbaar handelen. Omdat de NOW en TVL subsidies zijn, gelden er strengere regels ten aanzien van kwijtschelding. Het zou wrang zijn als een door corona gedupeerde ondernemer, die aan alle overige voorwaarden voldoet en in de kern financieel gezond is, alleen vanwege een NOW- en/of TVL-schuld niet in aanmerking zou kunnen komen voor sanering van zijn schulden, inclusief de belastingschuld.

Om dit te voorkomen, is nu geregeld dat de Belastingdienst toch akkoord kan gaan met een saneringsakkoord als een of meer publieke schuldeisers, die een vordering hebben die vanwege Europese Staatssteunregels niet mag worden kwijtgescholden, niet meedoen aan het saneringsakkoord. Dit geldt echter niet als de vordering vanwege het verwijtbaar handelen of nalaten van de belastingschuldige is ontstaan of onbetaald gebleven.

Let op: De regeling bij NOW-en TVL-schulden is niet tijdelijk. Het is namelijk niet te voorzien hoe lang er nog ondernemers zullen zijn met NOW- en TVL-schulden.

Relevante berichten

Outplacementkosten onbelast vergoeden

Outplacementkosten onbelast vergoeden

Lees bericht
Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Lees bericht
Rechtsherstel box 3-heffing

Rechtsherstel box 3-heffing

Lees bericht

Pro-actief

Als deskundig partner zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meest recente regelgeving. Vanuit die actuele kennis adviseren we onze klanten graag pro-actief.

Persoonlijk

Wij geloven in een persoonlijke benadering, bereikbaarheid en betrokkenheid. De cijfers zijn pas het begin, waardevol advies komt hierna. Zie ons als partner in uw eigen onderneming waarmee u kunt sparren.

Digitaal

Wij bieden u diverse digitale en/of geautomatiseerde oplossingen om het u als ondernemer makkelijker te maken. Ons team bestaat voornamelijk uit jonge gedreven professionals die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in deze snel veranderende digitale wereld.


Meer over ons? Lees hier meer