DGA toch premieplichtig

Dit bericht is geplaatst op 21-11-2023

Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een Holding-BV. De ouders van de DGA’s hebben alle aandelen met stemrecht in de Holding-BV. De vraag is nu of de DGA’s verplicht verzekerd, en dus premieplichtig, zijn voor de werknemersverzekeringen. Volgens de Belastingdienst en de rechtbank, is dat het geval. Hoe oordeelt het gerechtshof in hoger beroep?

Overwegingen gerechtshof
Het gerechtshof toetst de situatie aan de vereisten van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Volgens het gerechtshof zijn de DGA’s niet aan te merken als DGA voor de werknemersverzekeringen. Cruciaal is dat de DGA’s geen van beiden over hun ontslag kunnen besluiten. Onder besluiten verstaat het gerechtshof het kunnen meebepalen van de uitkomst.

In de statuten van de Holding-BV staat dat bestuurders te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden geschorst en ontslagen. Schorsing en ontslag anders dan op voorstel van het bestuur, geschiedt bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Nu de DGA’s niet over aandelen met stemrecht beschikken, kunnen zij in de algemene vergadering van aandeelhouders in het geheel niet (mee) besluiten over hun ontslag. Alleen de aandelen met stemrechten hebben deze zeggenschap.

Ook staat in de statuten dat een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is. De DGA’s mogen dus als bestuurder niet eens deelnemen aan besluitvorming omtrent hun eigen ontslag.

Conclusie gerechtshof
De DGA’s zijn in dienstbetrekking bij de Holding -BV en verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De Holding-BV had als inhoudingsplichtige premies werknemersverzekeringen moeten afdragen.

Let op: In bijzondere situaties vraagt de verzekeringsplicht van DGA’s speciale aandacht. Het is van belang de gewenste situatie ten aanzien van stemrechten van tevoren te toetsen aan de regels voor de verzekeringsplicht van DGA’s. We adviseren u hierbij graag.

Relevante berichten

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Lees bericht
Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Lees bericht
Rechtsherstel box 3-heffing

Rechtsherstel box 3-heffing

Lees bericht

Pro-actief

Als deskundig partner zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meest recente regelgeving. Vanuit die actuele kennis adviseren we onze klanten graag pro-actief.

Persoonlijk

Wij geloven in een persoonlijke benadering, bereikbaarheid en betrokkenheid. De cijfers zijn pas het begin, waardevol advies komt hierna. Zie ons als partner in uw eigen onderneming waarmee u kunt sparren.

Digitaal

Wij bieden u diverse digitale en/of geautomatiseerde oplossingen om het u als ondernemer makkelijker te maken. Ons team bestaat voornamelijk uit jonge gedreven professionals die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in deze snel veranderende digitale wereld.


Meer over ons? Lees hier meer