Zwanger en ZZP’er?
Alles over de zwangerschapsuitkering

Zwangere ZZP’ers hebben vaak de neiging om te lang door te werken, omdat ze graag een buffer op willen bouwen. Veel ZZP’ers weten niet goed hoe de zwangerschapsuitkering werkt, wanneer je deze aan kan vragen en hoeveel u dan krijgt. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering valt onder de regeling Zelfstandige en Zwanger.

Zwanger en ZZP’er tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008

Wanneer u bevallen bent op of na 7 mei 2005 en uiterlijk op 3 juni 2008 en u toen zelfstandige was, dan is het mogelijk dat u recht heeft op compensatie. Dit omdat vrouwen die in deze periode zwanger en zelfstandige waren geen recht hadden op een zwangerschapsuitkering en dat uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2017 volgt dat deze zelfstandigen alsnog recht hebben op de zwangerschapsuitkering. Gemiddeld bedraagt de compensatie €5.600 bruto per persoon, wat gelijk is aan de gemiddelde uitkering die bevallen zelfstandigen in 2017 krijgen. Vanaf 1 januari 2019 zal de uitkering worden uitbetaald. Wanneer u in deze groep valt, kunt u de compensatie aanvragen vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018. Het UWV neemt de aanvragen die daarna binnenkomen niet meer in behandeling, het is dus belangrijk om het vóór deze datum te doen om hier nog aanspraak op te maken. Het gaat om een uitkering die bestaat uit zwangerschapsverlof van minimaal vier tot maximaal 6 weken voorafgaand aan de bevalling en een bevallingsverlof van tien tot twaalf weken na de bevalling.

Het aanvragen van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Sinds 4 juni 2008 is er voor alle zwangere zelfstandigen, zelfstandig beroepsbeoefenaars en meewerkende partners van zelfstandigen recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 16 weken. Het verzoek moet ingediend worden bij het UWV, dit kan gedaan worden vanaf week 24 van de zwangerschap tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de datum dat het zwangerschapsverlof ingaat. Dit geldt ook wanneer u samen met uw echtgenoot of partner een bedrijf runt. Hierdoor kan de uitkering wel wat lager uitvallen; de uitkering wordt dan berekend op basis van de totale winst van het bedrijf en het aandeel van de meewerkende echtgenoten of partners hierin.

 

Daarnaast is het altijd slim om een buffer te hebben, omdat de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen wordt berekend over de inkomsten uit het voorgaande kalenderjaar maar nooit meer bedraagt dan het wettelijk bruto minimumloon.

 

Advies nodig over financiën of administratie als ZZP’er? Neem contact op!