De jaarrekening:
wat is het precies en
wat moet erin staan?

Als u een eigen vennootschap heeft, dan moet u ook een jaarrekening opmaken. Deze jaarrekening moet gestuurd worden naar de Kamer van Koophandel. Maar wat moet er precies in zo’n jaarrekening staan en hoe stelt u die op? Wij vertellen u er graag meer over.

Groottecriteria

De wetgever heeft in haar regelgeving onderscheid gemaakt naargelang de omvang van de vennootschap. Hierbij worden een aantal verschillende groottes gedefinieerd namelijk micro, klein, middelgroot en groot.

 

Een vennootschap is een micro-, kleine of middelgrote onderneming als zij gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan twee van de hierna te noemen criteria voldoet.

MicroKleinMiddelgroot
Activa≤ € 350.000≤ € 6.000.000≤ € 20.000.000
Omzet≤ € 700.000≤ € 12.000.000≤ € 40.000.000
Werknemers (gemiddeld)≤ 10≤ 50≤ 250

 

Wat staat er in de jaarrekening?

We beginnen bij de basis. Wat staat er eigenlijk in de jaarrekening? De jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. Heeft u een micro- of kleine onderneming, dan hoeft u minder financiële informatie openbaar te maken dan wanneer u een middelgrote of grote onderneming heeft. De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • de balans. Dit is een momentopname van de onderneming. Meestal wordt hier als datum 31 december voor aangehouden. Bij de balans wordt gekeken naar alles wat op dat moment aanwezig is in de onderneming zoals inventaris, voorraden, schulden, eigen vermogen en meer.
  • de winst- en verliesrekening. Dit is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van uw onderneming van het afgelopen jaar. Aan de hand van de winst- en verliesrekening kunt u zien of uw onderneming winst gemaakt heeft of niet. Heeft u een micro- of kleine onderneming, dan hoeft dit deel van de jaarrekening niet openbaar gemaakt te worden.
  • de toelichting. De toelichting verschilt ook per grootte van de onderneming. Heeft u een kleine onderneming, dan hoeft u in de toelichting in beginsel alleen het aantal werkzame personen en de manier waarop de balans is opgesteld te vermelden. Heeft u een middelgrote of grote onderneming, dan moet de toelichting uitgebreiders zijn en moeten bijvoorbeeld ook een jaarverslag en controleverklaring gedeponeerd worden.

Twee soorten jaarrekeningen

In principe zijn er twee verschillende soorten jaarrekeningen, namelijk:

  • de fiscale jaarrekening. Deze jaarrekening is bedoeld om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen en moet aan de normen van de fiscus voldoen. De fiscale winst wordt als basis voor de heffing van vennootschapsbelasting gebruikt.
  • de bedrijfseconomische jaarrekening. Deze jaarrekening geeft de situatie weer op basis van commerciële waarderingsgrondslagen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met fiscale normen.

De wetgever heeft micro- en kleine vennootschappen de mogelijkheid geboden om, vanwege lastenverlichting voor het MKB, slechts één jaarrekening op te stellen gebaseerd op de fiscale waarderingsgrondslagen. Ons uitgangspunt is dan ook om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Wanneer en waar moet u de jaarrekening deponeren?

U vraagt zich misschien af of u de jaarrekening ook moet deponeren. Voor veel rechtsvormen is het verplicht om de jaarrekening te deponeren, maar dit is niet voor alle rechtsvormen het geval. Zo is het bijvoorbeeld voor eenmanszaken niet verplicht om de jaarrekening te deponeren. Voor een overzicht van alle rechtsvormen waarvoor het verplicht is om de jaarrekening te deponeren, kijkt u bij de KvK.

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Dan bestaat er ook nog de geconsolideerde jaarrekening. Dit is de jaarrekening van het moederbedrijf van een onderneming waarin alle resultaten van de dochterbedrijven zijn opgenomen. Hierin wordt een resultaat gepresenteerd alsof alle dochterondernemingen één bedrijf vormen; het moederbedrijf. Enkel voor middelgrote en grote onderneming is het verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

Een jaarrekening laten opstellen door Doomen & Quist

Het opstellen van een jaarrekening is eigenlijk een vak apart. Het vereist heel wat kennis en kunde om alles goed en volgens de regels in de jaarrekening te vermelden. Daarom is het verstandig om dit uit te besteden aan een specialist. Doomen & Quist heeft al jarenlange ervaring met het opstellen van jaarrekeningen en zet altijd een stapje extra. Meer weten? Neem dan contact met ons op of maak een vrijblijvende afspraak!

Interesse in een jaarrekening laten opstellen door ons? Neem contact op!