Cryptovaluta in de
belastingaangifte

Cryptovaluta, ook wel cryptocurrency genoemd, is een soort digitale munteendheid. Eén van de bekendste, en ook de eerste soort cryptovaluta, is Bitcoin. Ze houden de gemoederen flink bezig en er zijn steeds meer mensen die ze hebben. Het kan heel wat geld waard zijn, en over geld moet belasting betaald worden. Maar hoe zit dat dan met cryptogeld? Wij leggen het u graag uit.

Cryptocurrency en belasting

Voor een lange tijd was het zeer onduidelijk hoe dat nu zat met cryptocurrency zoals de Bitcoin en belasting. De Tweede Kamer heeft daarom een verzoek ingediend bij de staatssecretaris om dit toe te lichten, waarop een kamerbrief kwam met daarin alle facetten op het gebied van cryptocurrency en belasting. De gehele kamerbrief is hier te lezen; wij geven er een korte samenvatting van.

Het minen van Bitcoins en de belasting

Allereerst komt het minen van Bitcoins en andere cryptocurrency aan bod in de kamerbrief. Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met het minen van cryptovaluta, moet eerst gekeken worden of dit gezien wordt als een “bron van inkomen”. Er zijn veel aspecten die daarbij van belang zijn; per geval wordt gekeken of het daadwerkelijk gaat om een “bron van inkomen”. Zo moet er bepaald worden of er sprake is van een voordeelsverwachting en kan ook de omvang van de investering een rol spelen. Wanneer het uiteindelijk beoordeeld wordt als een bron van inkomen, zal het ook zo belast worden. Vaak komt het erop neer dat het voor natuurlijke personen niet snel gezien zal worden als een bron van inkomen.

Cryptovaluta van natuurlijke personen

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen cryptovaluta van natuurlijke personen en cryptovaluta van ondernemers en bedrijven. Wanneer bijvoorbeeld de Bitcoin in het bezit is van een natuurlijk persoon, behoort dit tot de vermogensrendementsgrondslag van box 3. Dit is het geval, tenzij er sprake is van vermogensbestanddelen die inkomen uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang genereren. Denk hierbij aan winst uit de eigen onderneming of resultaat uit andere werkzaamheden. De cryptovaluta moeten naar de waarde in het economisch verkeer op de peildatum van een kalenderjaar worden vermeld in de aangifte inkomstenbelasting, dit omdat er geen wettelijk voorschrift bestaat met betrekking tot de vraag welke koers gehanteerd moet worden.

Cryptovaluta, belasting en (ib-)ondernemers

Dan de vraag hoe het zit met ib-ondernemers, cryptovaluta en het betalen van belasting hierover. Wat zijn bijvoorbeeld de fiscale gevolgen wanneer een ondernemer goederen verkoopt of diensten verleent waarbij de tegenprestatie in cryptovaluta wordt gedaan? Wanneer de vergoeding in cryptovaluta gedaan wordt, moet deze omgerekend worden naar euro’s. Dit wordt tot de omzet gerekend en wordt dus belast onder de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Een ondernemer kan ook loon uitbetalen in cryptovaluta. Wanneer dit gebeurt, moet ook een omrekening naar euro’s plaatsvinden; dit wordt uitgerekend op het moment van uitkeren. Loon uitbetaald in cryptovaluta wordt behandeld als loon in natura.

Mining en aankoop van cryptocurrency door een BV

Bij een BV gaat het natuurlijk wat anders dan bij een ib-ondernemer. Een BV drijft namelijk zijn onderneming met zijn hele vermogen, waarbij het leerstuk van de vermogensetikettering, zoals bij een ib-ondernemer wel het geval is, niet meespeelt. Het minen, de aankoop en de verkoop van cryptocurrency zal zich daarom dus altijd in de winstsfeer afspelen waarbij de resultaten daarvoor volgens goed koopmansgebruik in aanmerking genomen moeten worden.

 

Meer weten over cryptovaluta en belasting? Neem contact op!